سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجلة «مشکوة» بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی 
مدیر داخلی 
1371/01/01 
1372/01/01 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مدیر گروه علوم قرآن و حدیث 
1373/01/01 
1374/01/01 
علمی و اجرائی 
همکاری 
موسسه إسراء 
معاونت پژوهشی 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی دفتر قم 
معاونت پژوهشی 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
جامعه المصطفی العالمیه 
عضو هیئت علمی 
 
 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
حوزه علمیه خراسان 
عضو ستاد تفسیر 
 
 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
حوزه علمیه خراسان 
عضو کمیسیون پژوهش 
 
 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
سازمان اوقاف و امور خیریه 
سرپرست 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دانشگاه علوم و معارف قرآن 
مشاور ریاست 
 
 
علمی و اجرائی 
تدریس 
مدرسه علمیه عالی نواب 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تفسیر 
تدریس 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مدرس 
 
 
تفسیر ترتیبی و موضوعی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی اراک 
مدرس 
 
 
تفسیر ترتیبی و موضوعی 
تدریس 
حوزه علمیه مشهد 
مدرس 
 
 
تفسیر و آیات الاحکام 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
دروس تفسیر سطوح عالی 
تدریس 
حوزه علمیه مشهد 
مدرس 
 
 
درس خارج تفسیر