تربیت سیاسی اجتماعی وحیانی
52 بازدید
ناشر: مؤسسه فرهنگی تدبر در قرآن و سیره
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
به همت مؤسسه فرهنگی تدبر در قرآن و سیره ، کتاب تربیت سیاسی اجتماعی وحیانی اثر استاد الهی زاده با شمارگان 2000 به چاپ دوم رسید. تربیت یک اصل مهم و اساسی در مکتب اسلام است که دارای ابعاد مختلف بوده و تربیت سیاسی یکی از مهم ترین آنهاست؛ اگر بر این باور باشیم که اسلام دینی اجتماعی سیاسی و دارای ماهیت تمدّن ساز است و قابلیت اجرای حاکمیت در سطح جهانی را دارد قطعا یکی از ضروریات تحقق آن، تربیت سیاسی افرادی است که هم در حوزه ی مبانی نظری با اندیشه های سیاسی اسلام آشنا باشند وهم در حوزه ی عملی، رفتارهای سیاسی صحیح از خود بروز دهند و توانایی تشخیص تکلیف و وظیفه ی خود را در شرایط مختلف مانند فتنه های اجتماعی دارا بوده و طعمه فتنه گران و سیاست زده اهداف آن ها نشوند. علاقه مندان می توانند جهت تهیه با شماره های 38541440-38536771-051 تماس یا به آدرس موسسه مشهد، حدفاصل خیابان آخوند خراسانی 20/1 و 22 مراجعه نمایند.